calamiteitenplan Runningtherapie De Ronde Venen
Voorwoord

Het doel van een calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zo mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan is voor een aantal verschillende incidenten de te nemen maatregelen opgenomen. Hierdoor kan bij een eventuele optredende calamiteit doeltreffender worden gereageerd. Het calamiteitenplan behandelt twee belangrijke calamiteiten zoals een lichamelijk ongeval of ongemak  

vooraf

Bij thuisblijvers of bij de partner (zakelijk of familiaal) is bekend waar (locatie) de therapie plaats vindt en de duur. Mocht de therapeut of cliënt na de afgesproken tijd niet thuis zijn, kan gericht gezocht worden. (Een lege telefoon en een blessure die verplaatsing onmogelijk maakt zijn twee factoren die gelijktijdig voor kunnen komen) De runningtherapeut heeft van de cliënt het ICE-nummer (In Case of Emergency) zodat bij een calamiteit eventueel het thuisfront gebeld kan worden.

middelen

Een belangrijk uitgangspunt is dat de Runningtherapeut altijd een compleet rugtasje bij zich heeft. Daarnaast heeft de Runningtherapeut een telefoon die opgeladen is altijd mee tijdens de sessies.

Inhoud rugtas: - opgeladen mobiele telefoon - flesje water (schaafwond/uitdroging/koeling) - Geld (eventueel taxi nemen) - dextro (laag suikerspiegelgehalte/onwel worden) - Basis EHBO doosje - Dextro

calamiteit, blessure of ongeval

Bij een blessure of onwel worden Runningtherapeut de persoon naar het startpunt begeleid Uitzonderingen zijn mogelijk en zal in overleg met de betrokkene worden gemaakt. De Runningtherapeut beslist of het verantwoord is de cliënt alleen naar huis te sturen.

De Runningtherapeut moet altijd weten waar hij zich bevindt. - Bij een ernstige blessure of hartstilstand wordt direct 112 gebeld - De Runningtherapeut zorgt ervoor dat hij weet waar de dichtstbijzijnde AED aanwezig is.

De Runningtherapeut is in het bezit van een geldig en recent EHBO en Reanimatie diploma.