schoenmaker hou je bij je leest

Dát is een belangrijke boodschap die wij als Runningtherapeuten meekrijgen. Ik ben Runningtherapeut, geen dokter, geen fysiotherapeut, geen psycholoog of psychiater.

Als er bij de Intake van de cliënt bij mij onduidelijkheid of twijfel is over medische, psychische of psychosomatische klachten, dan neem ik contact met U op als behandelaar.

Het kan ook zijn dat ik tijdens de behandeling ruggenspraak wil over bijv. blessures of medicatie.

We kunnen dan overleggen over de precieze invulling en evt. aanpassing in het Runningtherapie programma en afspreken hoe we elkaar op de hoogte houden.

Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van de cliënt .

In de praktijk stuur ik dan een samenvatting van de intake, en die van de tussen- en eindevaluatie van de behandeling.

Lees verder over de intake en het programma >