• Individuele intake
 • Op maat gemaakt schema
 • Bepaling hartslag trainingszone
 • Vaststellen persoonlijke doelen op mentaal vlak
 • Afspraken m.b.t. mogelijke demotivatie of afzegging
 • Lopen op elke gewenste locatie
 • Ademhalingsoefeningen
 • Persoonlijke coaching
 • Logboek na elke sessie
 • Terugkoppeling met andere behandelaars indien gewenst
 • MOPR, individuele motivatie opdrachten
 • Tussen- en eindevaluatie

Inhoud Stress Herstel Programma

Het programma duurt 12 weken. De eerste 8 weken lopen we 2x per week onder begeleiding van de Runningtherapeut en loop je 1x in de week zelf. De laatste 4 weken is dit precies andersom. Doel hiervan is dat de overgang van begeleid lopen naar zelfstandig lopen zo soepel mogelijk verloopt. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je BLIJFT lopen en dat de voordelen ervan duurzaam worden. Een sessie bestaat uit een voorgesprek, warming up, de 'core' loopsessie, cooling down, evaluatie, coaching & MOPR voor de volgende sessie. Na 6 weken en 12 weken houden we een individuele evaluatie waarbij we de opgestelde doelen evt. kunnen bijstellen.

 

 

Speciaal 60+ programma

Voor ouderen is er een speciaal programma. De nadruk ligt (nog meer) op een heel rustige opbouw en ook de coaching is specifiek gericht. Het sociale aspect van ouder zijn krijgt een speciale plaats in het programma en indien nodig is er overleg met een fysiotherapeut bij evt. (opstart) moeilijkheden. Juist ouderen kunnen veel baat hebben bij Runningtherapie en dan hoef je echt geen bijzondere mentale klachten te hebben. Het is een fabeltje dat je als 65+'er niet kunt hardlopen! 

Extra

Ik ben als Runningtherapeut ervaringsdeskundig op het gebied van burn-out, depressie en verslaving. Daardoor weet ik waar jij vastzit en vooruit geholpen kan worden. Regelmatig buiten hardlopen was en is voor mij een lifesaver gebleken en het is mijn missie dat aan jou proberen over te brengen. De extra toegevoegde waarde zit hem in mijn invoelingsvermogen en creativiteit om van dit programma voor jou iets bijzonders te maken waar je duurzaam wat aan hebt.

Kosten

Het 2017 RTDRV Stress Herstel Programma beslaat 20 sessies á € 17,- per sessie per persoon. De groep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen.

De tijden worden in onderling overleg bepaald met mogelijkheden voor de maandag, woensdag, donderdagavond of zondag. De Locatie is in principe De Vinkenkade 75 te Vinkeveen, maar andere locaties zijn ook mogelijk. Een individuele intake is verplicht.

Voor verdere uitleg en voorwaarden zie tarieven