Runningtherapie de Ronde Venen biedt keuze uit drie programma’s: LS; losse sessies van 75 minuten. RT10; 10 loopsessies verspreid over 6 weken. RT20; 20 loopsessies verspreid over 12 weken. Elk programma is individueel, in duo's of in een kleine groep van 3 tot 5 cliënten te volgen (zie ook de tarieven).

Om deel te nemen aan Runningtherapie is ervaring met hardlopen niet noodzakelijk.

Verschillende programma’s, gelijke aanpak.

Je kunt kiezen uit de volgende drie programma’s. Verderop op deze pagina vind je meer uitleg over de opbouw van elk programma met intake, evaluatie en een eindgesprek.

  1. LS Losse sessies.
  2. Het RT10 programma. Dit zijn 10 loopsessies van 1 uur verspreid over 6 weken. De eerste 4 weken loop je 2x met de Runningtherapeut en 1 keer zelfstandig. De laatste 2 weken andersom; 1x begeleid en 2x zelfstandig. Dit als overgang naar geheel zelfstandig 3x per week hardlopen.
  3. Het RT20 programma. Dit houdt in dat je 20 sessies krijgt, verspreid over 12 weken. De eerste 8 weken loop je 2x met de Runningtherapeut en 1 keer zelfstandig, de laatste 4 weken andersom.

Geen mens en geen situatie is hetzelfde dus het is altijd mogelijk om van het programma af te wijken als de omstandigheden daarom vragen. Het is echter gebleken dat een zekere structuur het makkelijker maakt om het vol te houden en na afloop van het programma het regelmatig hardlopen te vervolgen.

Alleen daarmee garandeer jij jezelf om maximaal te profiteren van de Runningtherapie.