Ga naar het artikel op Pubmed.

Ik heb het artikel in enigszins begrijpelijk Nederlands proberen te vertalen:

De effecten van meer bewegen op depressieve klachten zijn onderwerp van een continu debat. Nieuw onderzoek toont nu echter echt aan dat er in het verleden naar dit onderwerp sprake is geweest van zg. ‘publication bias’. Hiermee wordt bedoeld dat de publicaties die er zijn gedaan over onderzoek naar de effectiviteit van Runningtherapie een vertekend beeld hebben gegeven.
Volgens dit artikel is er wel degelijk sprake van een onderschat antidepressief effect (veroorzaakt door die ‘publication bias’) van regelmatig, maar niet te intensief bewegen en onder deskundige begeleiding. Dit recente artikel beweert nu eindelijk heel duidelijk dat meer bewegen wel degelijk een ´evidence based´ (lees: bewezen) therapie is ter behandeling van depressie.

Hopelijk komt deze boodschap aan bij de Nederlandse zorgverzekeraars zodat ze Runningtherapie in hun zorgpakket kunnen gaan opnemen!

< terug