Wat is Stepped Care?

Stepped care houdt in dat zorg bestaat uit een aantal stappen, waarbij eerst wordt gekozen voor de minst intensieve en belastende behandeling.
Pas als deze behandeling niet leidt tot een aanzienlijke verbetering , wordt verder gegaan met een volgende, intensievere stap.

Je kunt ook zeggen: Stepped care houdt in dat je binnen het scala van mogelijke behandelingen of therapievormen als eerste kiest voor een behandeling zonder (of met de minste) ongewenste bijwerkingen.

 

 

 

Runningtherapie als eerste stap

Als het gaat over stressgerelateerde klachten dan staat binnen het Stepped care model Runningtherapie als activerende en structurerende interventie als eerste stap aangegeven.

Diverse onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat met name Runningtherapie, mits onder deskundige begeleiding, een uitstekend alternatief is voor het inzetten van medicatie (psychofarmaca) als eerste interventie.

Het is NIET zo dat Runningtherapie tegen medicatie is, Runningtherapie is een aanvullende therapie. Als je met Runningtherapie wilt beginnen dan is dat goed te combineren met andere therapieën. 

Runningtherapie kent geen vervelende bijwerkingen, fysieke blessures kun je grotendeels voorkomen door het rennen rustig en verantwoord op te bouwen. Je kunt hoogstens verslaafd raken aan dat heerlijke gevoel van rustig rennen in de buitenlucht.